• Home

Managementul de Proiect

Managementul de proiect constă în capacitatea de a coordona resursele umane, materiale și financiare pe toată durata și execuția unui proiect, având ca scop final atingerea obiectivelor proiectului și satisfacția 100% a clienților.

Urmărim întotdeauna solicitările și nevoile clienților noștri, precum și calitatea proiectelor, evoluția lucrărilor, progresul bugetului, planificarea activităților, coordonarea activităților, achiziția de materiale și servicii, precum și emiterea de rapoarte de stare pentru a ajuta clientul în procesul de luare a deciziilor.

Multiethnic professional construction engineers working with Corporate Colleagues Teamwork and equipment blueprint,Safety glasses and laptop at the building site place,Industrial and teamworks Concept

Monitorizarea Proiectului

  • Observarea progresului construcției pentru a determina dacă proiectul se desfașoară conform planificării inițiale.
  • Informarea și consultarea tuturor actorilor implicați înaintea fazelor importante din proiect, pentru luarea deciziilor ce se impun.
  • Emiterea de rapoarte de progres, incluzând variațiile de buget și planificare.
  • Revizuirea graficelor de execuție și a procedurilor de control al calității.
Portrait of three successful business people wearing hardhats and inspecting plans while standing at construction site indoors, copy space

Managementul Construcției

Managementul Construcției presupune coordonarea și planificarea tuturor executanților de lucrări, furnizorilor de mărfuri și a tuturor specialiștilor implicați in execuția proiectului, și are rolul de a sprijini activitatea de management al proiectului, urmărind îndeaproape respectarea graficelor de execuție și livrare, ținând evidența tuturor activităților si raportând periodic progresul construcției.

Engineer drinking coffee and drawing plan with stylus on tablet

Planificarea Construcției

Planificarea și Programarea Construcției reprezintă cea mai importantă responsabilitate în managementul proiectului, deoarece fiecare proiect are propria abordare. Activitatea presupune urmărirea planificării pe întreaga durată de derulare a proiectului si semnalarea respectiv operarea tuturor variațiilor apărute.

Portrait of two modern factor workers wearing hardhats doing inventory in production warehouse, copy space

Controlul Calității

Controlul Calității constă în verificarea periodică a lucrărilor executate, precum și a materialelor ce urmează a se pune în operă, în concordanță cu standardele de calitate si prevederile proiectului.