Managementul de Proiect

Managementul de Proiect constă în abilitatea de a coordona resursele umane, materiale si financiare pe întreaga durată de realizare a proiectului, pentru atingerea obiectivelor proiectului, și nu în ultimul rând, satisfacția clientului.

Avem în vedere in permanență respectarea cerințelor și calitatea proiectului, buna desfășurare a execuției, urmărirea bugetară, planificarea activităților, coordonarea activitații de procurare a materialelor și serviciilor, precum și emiterea de rapoarte pentru a putea ajuta clientul în luarea deciziilor ce se impun.

Monitorizarea Proiectului

Monitorizarea Proiectului implică:

  • Observarea progresului construcției pentru a determina dacă proiectul se desfașoară conform planificării inițiale.
  • Informarea și consultarea tuturor actorilor implicați înaintea fazelor importante din proiect, pentru luarea deciziilor ce se impun.
  • Emiterea de rapoarte de progres, incluzând variațiile de buget și planificare.
  • Revizuirea graficelor de execuție și a procedurilor de control al calității.

Managementul Construcției

Managementul Construcției presupune coordonarea și planificarea tuturor executanților de lucrări, furnizorilor de mărfuri și a tuturor specialiștilor implicați in execuția proiectului, și are rolul de a sprijini activitatea de management al proiectului, urmărind îndeaproape respectarea graficelor de execuție și livrare, ținând evidența tuturor activităților si raportând periodic progresul construcției.

Planificarea Construcției

Planificarea și Programarea Construcției reprezintă cea mai importantă responsabilitate în managementul proiectului, deoarece fiecare proiect are propria abordare. Activitatea presupune urmărirea planificării pe întreaga durată de derulare a proiectului si semnalarea respectiv operarea tuturor variațiilor apărute.

Controlul Calității

Controlul Calității constă în verificarea periodică a lucrărilor executate, precum și a materialelor ce urmează a se pune în operă, în concordanță cu standardele de calitate si prevederile proiectului.