Managementul Costurilor

Managementul Costurilor are ca principal obiectiv menținerea costurilor proiectului în Bugetul alocat, lucrând îndeaproape cu proiectanții și inginerii implicați în proiect pentru identificarea modalităților și aplicarea de strategii pentru optimizarea costurilor si obținerea de economii.

Bugetarea Proiectului

Bugetarea Proiectului fiind parte componentă a acestei activități, redă dimensiunile efortului financiar ce trebuie depus pentru finalizarea proiectului, stând la baza celorlalte analize si planificări.

Planificarea costurilor & Estimarea de Cash Flow

Planificarea costurilor și Estimarea de Cash Flow au rolul de a aloca fiecărei activități programate elementul financiar, precum și de a stabili așteptările financiare pe întreaga durată a proiectului, oferind o imagine clară a efortului până la terminarea acestuia. Implică de asemenea, verificarea periodică a stadiului lucrărilor și efectuarea eventualelor modificări.

Managementul de Contract & Achiziții

Managementul de Contract si Achiziții are rolul de a identifica potențiali furnizori de servicii și materiale, de a-i evalua și selecta în vederea organizării de licitații, pentru obținerea celor mai avantajoase condiții.

De asemenea după selectarea acestora, urmează etapa de negociere a condițiilor de colaborare și semnarea contractului, emiterea comenzilor în baza graficelor de aprovizionare și a solicitărilor primite, precum și urmărirea fișelor limită ale proiectului.