Consultanță Tehnică

Consultanța tehnică implică:

  • centralizarea și analizarea documentelor de proiectare, precum și identificarea detaliilor incomplete sau absente;
  • participarea la întâlnirile cu Clientul și proiectanții de specialitate, implicarea în optimizarea proiectului stabilind prioritățile în activitatea de proiectare;
  • urmărirea respectării acțiunilor stabilite și a tuturor solicitărilor Clientului, a termenelor de predare agreate, precum și facilitarea comunicării între proiectanți și Client;
  • monitorizarea proceselor de obținere a planurilor urbanistice, certificatului de urbanism, avizelor si autorizației de construire;
  • revizuirea soluțiilor propuse prin proiect, din punct de vedere economic și propunerea de eventuale optimizări;
  • elaborarea rapoartelor de progres și informarea Clientului;
  • identificarea tuturor activităților și stabilirea succesiunilor acestora prin întocmirea unui program general de execuție.

Înaintea achiziției

Technical Consultancy

Sarcina noastră este de a evalua și de a întocmi un raport referitor la starea proprietății înainte de a fi cumpărată, care să includă o analiză detaliată a situației structurii, finisajelor, instalațiilor electrice și mecanice, subliniind neregulile identificate. În plus, raportul conține soluții pentru remedierea defecțiunilor, costurile pentru implementarea lor și propuneri de îmbunătățire. 

Consultanță adaptată

Technical Consultancy

Observând necesitățile din domeniul construcțiilor, mai precis nevoia de specialiști cu experiență bogată și motivație pe măsură, ni s-a părut cel mai indicat să oferim servicii de consultanță tehnică adaptate fiecărei cerințe apărută pe piața imobiliară. De aceea te poți baza pe capacitatea membrilor echipei noastre de a găsi soluții pentru orice problemă tehnică.